Tag rundturen och se ALLT porslin som finns på den här sidan!

Det finns ganska mycket porslin på den här webbplatsen och det kan bli ganska jobbigt att klicka på varje sida för sig om man vill se allting.

Tag istället rundturen! Det är en "slinga" som tar dig runt med hjälp av pilarna. Jag förklarar:

Det finns fyra pilar. De här små finns uppe i vänstra och högra hörnet.

till märkets indexsida!  framåt ett steg!

Den vänstra går tillbaka till index sidan för porslinsmärket. Ex Rörstrand. Den högra går ett steg framåt.

Säg att du står på Rörstrand pe. Den högra pilen tar dig då till nästa bokstavskombination som i det här fallet är pi. Tröttnar du på slingan och vill hoppa direkt till exempelvis Rörstrand ö så väljer du vänstra pilen och kommer tillbaka till indexsidan för Rörstrand. Väl tillbaka där så kan du enkelt klicka på bokstaven ö.

Tröttnar du på Rörstrand och istället vill se Gustavsberg så kan du välja den stora vänstra pilen i nederkant:

till indexsidan!

Den tar tillbaka till indexsidan som också är startsidan. Den högra pilen av de stora tar dig liksom den högra lilla pilen till nästa bokstavskombination.

framåt ett steg!

Det betyder att när du scrollat dig neråt på sidan inte behöver gå upp igen för att komma till nästa sida.
Använd pilarna så kommer du tillslut runt.

Prova en slinga nedan och ta dig fram med hjälp av pilarna:

Gefle ag

Gustavsberg ab

Röstrand ab